Astrologische duiding

111,00

In een astrologische 1:1 kijk ik in een uur naar je geboorteradix en besteed ik in het bijzonder aandacht aan de zogenaamde ‘esoterische’ punten binnen je radix zoals Cheiron (die je zielenwond representeert) en je Noordelijke Maansknoop (die iets zegt over je zielenwens en missie voor dit leven).

Ik bekijk je radix vanuit energetisch perspectief; mijns inziens is de geboorteradix een holistisch geheel die iets zegt over de energie vanuit het universum op het moment van geboorte. Deze werkt gedurende jouw leven op je in. Het is sterk afhankelijk van je eigen bewustzijn, acties etc. hoe en op wat voor manier deze energie uitdrukking krijgt.

In de sessie geef ik je een beeld van jouw unieke energetische signatuur en laat ik je zien waar je talenten en kansen liggen.

Artikelnummer: astro-2021031-1 Categorie: